Liên hệ

Trang web này được quản lý và điều hành bởi Westward Way Tech NV (số đăng ký 158203) tại Abraham de Veerstraat 9, Curacao. Số giấy phép hoạt động của trang web này là: 365/JAZ và được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được ủy quyền và quản lý bởi Chính phủ Curacao. Công ty TNHH Apollo MKT, số đăng ký HE 418946, Văn phòng đăng ký: Strovolou 47, Tháp Kyros, 5th floor, Strovolos 2018, Nicosia, Cyprus, cung cấp các dịch vụ quản lý, thanh toán và hỗ trợ liên quan đến hoạt động của trang web. Cờ bạc có thể gây nghiện. Chơi có trách nhiệm

Copyright 2023. All rights reserved